CRKVENI KALENDAR
KALKULATOR
Kalkulator datuma Uskrsa

NEPOKRETNI PRAZNICI
   Januar
   Februar
   Mart
   April
   Maj
   Jun
   Jul
   Avgust
   Septembar
   Oktobar
   Novembar
   Decembar

POKRETNI PRAZNICI
Svi pokretni crkveni praznici

DATUM USKRSA
Izračunavanje datuma Uskrsa


PRAVOSLAVNI CRKVENI KALENDAR
ZA TEKUĆU GODINU

"VEČITI CRKVENI KALENDAR"

Ukoliko želite, možete i sami sačiniti svoj crkveni kalendar za bilo koju godinu u budućnosti. Dovoljno je da se poslužite podacima o tkzv. nepokretnim i pokretnim crkvenim praznicima, koje vam dajemo na ovoj stranici našeg web site-a, a takodje i da iskoristite jednostavan način za odredjivanje datuma Uskrsa, koji je pokretni i istovremeno najveći pravoslavni praznik. Datum Uskrsa odredjuje i većinu ostalih značajnih pokretnih crkvenih praznika, posebno onih vezanih za Uskrs. O načinu odredjivanja datuma Uskrsa možete se informisati na kraju ove stranice. Za odredjivanje datuma Uskrsa u prošlosti (počev od 326 godine) i budućnosti (zaključno sa 4099 godinom) možete koristiti posebno dizajnirani Kalkulator. (Skrećemo Vam pažnju da se Gregorijanski kalendar primenjuje tek od 1582 godine, tj. da su do tada i katolički i pravoslavni Uskrs padali u isti dan, po tada jedino važećem, Julijanskom kalendaru).

Pri izradi crkvenog kalendara, voditi računa da su pokretni crkveni praznici podeljeni u dve kategorije. U popisu pokretnih praznika koji ćete naći na ovoj stranici, praznici označeni * (zvezdicom) zamenjuju nepokretne praznike za konkretne dane, dok se ostali pokretni praznici, neobeleženi zvezdicom, dodaju uz postojeće nepokretne praznike. Na primer, 2006. godine Uskrs, pokretni praznik obelezen zvezdicom, pada u nedelju 23. aprila po Novom kalendaru. Tog dana postojeći nepokretni crkveni praznik "Sveti mučenici Terentije, Pompije i drugi" u crkvenom kalendaru biće zamenjen Uskrsom. A Oci, kao pokretni praznik neobeležen zvezdicom, padaju 2006. godine u nedelju 1. og januara po Novom kalendaru i samo se dodaju uz postojeći nepokretni crkveni praznik "Sveti mučenik Bonifacije".NEPOKRETNI CRKVENI PRAZNICI

Januar

Novi Stari 31 Dan 
   1 19 Sveti mučenik Bonifacije
   2 20 Sveti Ignjatije Bogonosac; Sv. Danilo II Srpski - (Pretprazn. Roždestva)
   3 21 Sveta mučenica Julijana i Sveti Petar Kijevski
   4 22 Sveta velikomučenica Anastasija
   5 23 Sv. 10 mučenika Kritskih; preporobni Naum Ohridski - Tucindan
   6 24 Prepodobnomučenica Evgenija - Badnji dan - kraj Božićnog posta
   7 25 Roždestvo Hristovo - B o ž i ć
   8 26 Sabor Presvete Bogorodice
   9 27 Sveti Apostol Prvomučenik i Arhidjakon Stefan
  10 28 Svetih 20.000 mučenika Nikodimijskih
  11 29 Svetih 14.000 mladenaca Vitlejemskih
  12 30 Sveta mučenica Anisija i prepodobna Teodora Kesarijska
  13 31 Prepodobna Melanija, sv. ispov. Dositej Zagrebački (Odanije Roždestva)
  14   1 JANUAR - Obrezanje Gospoda Isusa Hrista; Sv.Vasilije Veliki; Nova God.
  15  2 Sveti Silvestar i prepod. Serafim Sarovski (Pretpraznstvo Bogojavljenja)
  16  3 Sveti prorok Malahije i sveti mučenik Gordije
  17  4 Sabor 70 svetih apostola, sveti Joanikije (Jevstatije) srpski
  18  5 Sveti mučenici Teopemt i Teona - Krstovdan zimski
  19  6 Bogojavljenje
  20  7 Sabor Svetog Jovana Krstitelja - Jovanjdan
  21  8 Prepodobni Georgije Hozevit; sveti Grigorije Ohridski
  22  9 Sveti mučenik Polievkt; sveti Filip Moskovski
  23 10 Sveti Grigorije Niski; prepodobni Dometijan
  24 11 Prepodobni Teodosije Veliki; prepodobni Mihailo
  25 12 Sveta mučenica Tatijana
  26 13 Sveti mučenici Stratonik i Ermil (Odanije Bogojavljenja)
  27 14 Sveti Sava, prvi arhiepiskop srpski
  28 15 Prepodobni Pavle; prepodobni Gavrilo Lesnovski
  29 16 Časne verige apostola Petra; prepodobni Romilo Ravanički
  30 17 Prepodobni Antonije Veliki
  31 18 Sveti Atanasije Veliki; sveti Maksim, arhiepiskop srpski

 Vrh     

Februar

Novi Stari 28 Dana 
   1 19 Prepodobni Makarije Egipatski; sveti Marko Efeski
   2 20 Prepodobni Jevtimije Veliki
   3 21 Prepodobni Maksim Ispovednik; sveti mučenik Neofit
   4 22 Sveti apostol Timotej; prepodobni mučenik Anastasije
   5 23 Sveti sveštenomučenik Kliment Ankirski i drugi
   6 24 Prepodobna Ksenija Rimljanka
   7 25 Sveti Grigorije Bogoslov
   8 26 Prepodobni Ksenofont i Marija
   9 27 Prenos moštiju svetog Jovana Zlatousta
  10 28 Prepodobni Jefrem Sirin
  11 29 Prenos moštiju svetog Ignjatija Bogonosca
  12 30 Sveta Tri Jerarha
  13 31 Sveti besrebrenici Kir i Jovan
  14  1 FEBRUAR - Sveti mučenik Trifun (Pretpraznstvo Sretenja)
  15  2 Sretenje Gospodnje
  16  3 Sveti Simeon i Ana; sveti Jakov,arhiepiskop srpski
  17  4 Prepodobni Isidor Pelusiot
  18  5 Sveta mučenica Agapija
  19  6 Sveti Fotije i sveti Vukol Smirnski
  20  7 Sveti Partenije Lampsakijski (Odanije Sretenja)
  21  8 Sveti Teodor Stratilat; sveti Sava II srpski
  22  9 Sveti mučenik Nikifor
  23 10 Sveti sveštenomučenik Haralampije
  24 11 Sveti sveštenomucenik Vlasije; sveti velikomucenik Djordje Kratovac
  25 12 Sveti Meletije Antiohijski
  26 13 Prepodobni Simeon Mirotočivi - Stefan Nemanja
  27 14 Prepodobni Avksentije; sveti Kiril Slovenski
  28 15 Sveti apostol Onisim; prepodobni Jevsevije Pustinjak

 Vrh     

Mart

Novi Stari 31 Dan 
   1 16 Sveti mučenici Pamfil, Porfirije i drugih 12 mučenika
   2 17 Sveti velikomučenik Teodor Tiron
   3 18 Sveti Lav Rimski; Sveti Flavije Carigradski
   4 19 Sveti apostoli Arhip, Filimon i Apfija
   5 20 Sveti Lav Katanski
   6 21 Prepodobni Timotej i sveti Evstatije
   7 22 Sveti mučenici u Evgeniji
   8 23 Sveti sveštenomučenik Polikarp Smirnski
   9 24 Prvo i drugo obretenje glave svetog Jovana Krstitelja
  10 25 Sveti Tarasije Carigradski
  11 26 Sveti Porfirije episkop Gaski
  12 27 Prepodobni Prokopije Dekapolit
  13 28 Prepodobni Vasilije i prepodobni Jovan Kasijan
  14  1 MART - Sveta prepodobnomučenica Evdokija
  15  2 Sveti sveštenomučenik Teodot Kirinejski
  16  3 Sveti mucenici Evtropije, Vasilisk i Kalinik
  17  4 Prepodobni Gerasim Jordanski
  18  5 Sveti mučenik Konon i prepodobni Marko Ispovednik
  19  6 Svetih 42 mučenika iz Amoreje
  20  7 Svetih sedam sveštenomučenika Hersonskih
  21  8 Sveti Teofilakt Ispovednik
  22  9 Svetih 40 mučenika Sevastijskih - Mladenci
  23 10 Mučenik Kodrat Korintski; prepodobna Anastasija
  24 11 Sveti Sofronije Jerusalimski
  25 12 Sveti Georgije Dvojeslov, prepodobni Simeon Novi Bogoslov
  26 13 Prenos moštiju svetog Nikifora Carigradskog
  27 14 Prepodobni Benedikt Nursijski
  28 15 Sveti mučenik Agapije
  29 16 Sveti apostol Aristovul; sveti mučenici Papa i Savin
  30 17 Prepodobni Aleksije - Čovek Božji
  31 18 Sveti Kiril Jerusalimski

 Vrh     

April

Novi Stari 30 Dana 
   1 19 Sveti mučenici Hrizant i Darija
   2 20 Prebodobni oci pobijeni u manastiru svetog Save Osvećenog
   3 21 Prepodobni Jakov Ispovednik
   4 22 Sveti sveštenomučenik Vasilije Ankirski
   5 23 Sveti prepodobnomučenik Nikon i drugi
   6 24 Prepodobni Zaharije (Predpraznovanje Blagovesti)
   7 25 Blagovesti presvete Bogorodice
   8 26 Sabor svetog arhangela Gavrila (Odanije Blagovesti)
   9 27 Sveta mučenica Matrona Solunska
  10 28 Prepodobni Ilarion Ispovednik i Sveti Stefan Čudotvorac
  11 29 Prepodobni Marko Aretuski
  12 30 Prepodobni Jovan Lestvičnik
  13 31 Prepodobni Ipatije Gangrijski
  14  1 APRIL - Prepodobna Marija Egipćanka
  15  2 Prepodobni Tit Čudotvorac
  16  3 Prebodobni Nikita Ispovednik
  17  4 Prepodobni Josif Himnograf i Sveti Georgije Malein
  18  5 Sveti mučenici Agatopod i Teodul
  19  6 Sveti Evtihije Carigradski
  20  7 Prebodobni Georgije Mitilenski
  21  8 Sveti apostoli Irodion, Agav, Ruf i drugi
  22  9 Sveti mučenik Evpsihije
  23 10 Sveti mučenici Terentije, Pompije i drugi
  24 11 Sveti sveštenomučenik Antipa
  25 12 Prepodobni Vasilije Ispovednik
  26 13 Sveti sveštenomučenik Artemon
  27 14 Sveti Martin Ispovednik
  28 15 Sveti apostoli Aristarh, Prud i Trofim
  29 16 Svete mučenice Agapija, Hionija i Irina
  30 17 Prepodobni Simeon Persijski; Sv. mučenici Akakije i Zosima

 Vrh     

Maj

Novi Stari 31 Dan 
   1 18 Prepodobni Jovan
   2 19 Prepodobni Jovan Vethopešternik
   3 20 Prepodobni Teodor Trihina; prepod. Joasaf Srpski
   4 21 Sveštenomučenik Januarije i drugi sa njim
   5 22 Prepodobni Teodor Sikeot; Sveti Platon Banjalučki
   6 23 Sveti velikomučenik Georgije - Djurdjevdan
   7 24 Sveti Sava Stratilat; sveti Sava Erdeljski
   8 25 Sveti apostol i jevandjelist Marko - Markovdan
   9 26 Sveti sveštenomučenik Vasilije Amasijski
  10 27 Spaljivanje moštiju Svetog Save na Vracaru
  11 28 Sveti apostoli Jason i Sosipatr i drug sa njima
  12 29 Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac
  13 30 Sveti apostol Jakov Zevedejev
  14  1 MAJ - Sveti prorok Jeremija
  15  2 Sveti Atanasije Veliki; sveti Mihail
  16  3 Sveti mučenici Timotej i Mavra
  17  4 Sveta mučenica Pelagija Tarsijska (Prepolovljenje)
  18  5 Sveta velikomučenica Irina
  19  6 Pravedni Jov; prenos moštiju Svetog Save
  20  7 Pojava Časnog Krsta u Jerusalimu
  21  8 Sveti apostol i evandjelist Jovan Bogoslov i prepodobni Arsenije Veliki
  22  9 Prenos moštiju svetog Nikole
  23 10 Prepodobni Simon Zilot i prepodobna Isidora
  24 11 Sveti Kirilo i Metodije; Sveti Nikodim Srpski
  25 12 Sveti Epifanije i sveti German; sveti Georgije
  26 13 Sveta mučenica Glikerija
  27 14 Sveti mučenik Isidor
  28 15 Prepodobni Pahomije Veliki; sveti Ahilije
  29 16 Sveštenomučenik Teodor Osvećeni; Sveti mučenik Vukašin
  30 17 Sveti apostol Andronik; sveta Julija
  31 18 Sveti mučenik Teodor Ankirski

 Vrh     

Jun

Novi Stari 30 Dana 
   1 19 Sveti sveštenomučenik Patrikije Pruski
   2 20 Sveti mučenik Talalej; prepodobni Stefan Piperski
   3 21 Sveti car Konstantin i carica Jelena; sveta Jelena Dečanska
   4 22 Sveti mučenik Jovan Vladimir, knez srpski i sveti mučenik Vasilisk
   5 23 Prepodobni Mihailo Ispovednik
   6 24 Prepodobni Simeon Divnogorac
   7 25 Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja
   8 26 Sveti apostol Karp i Alfej
   9 27 Sveti sveštenomučenik Terapont
  10 28 Prepodobni Nikita Ispovednik
  11 29 Prepodobnomučenica Teodosija Tirska
  12 30 Prepodobni Isakije Dalmatinski
  13 31 Sveti apostol Jerma i mučenik Ermije
  14  1 JUN - Sveti mučenik Justin Filosof
  15  2 Sveti Nikifor Ispovednik; sv. sveštenomučenik Erazmo Ohridski
  16  3 Sveti mučenik Lukilijan i drugi sa njim
  17  4 Sveti Mitrofan i svete mironosice Marta i Marija
  18  5 Sv. sveštenomučenik Dorotej; Prepodobni Petar Koriški
  19  6 Prepodobni Visarion i Ilarion Novi
  20  7 Sveti sveštenomučenik Teodot Ankiriski
  21  8 Sveti sveštenomučenik Teodor Stratilat
  22  9 Sveti Kirilo Aleksandrijski
  23 10 Sveštenomučenik Timotej Pruski
  24 11 Sveti apostoli Vartolomej i Varnava
  25 12 Prepodobni Onufrije Veliki i Petar Atonski
  26 13 Sveta mučenica Akilina; sveti Trifilije Kiparski
  27 14 Sv. prorok Jelisej; sv. Metodije Carigradski
  28 15 Sv. velikomučenik Car Lazar i svi mučenici srpski - Vidovdan; Sv. Amos
  29 16 Sveti Tihon Amantutski Čudotvorac
  30 17 Sveti mucenici Manuil, Savel i Ismail

 Vrh     

Jul

Novi Stari 31 Dan 
   1 18 Sveti mučenici Leontije,Teodul i Ipatije
   2 19 Sveti apostol Juda i prepodobni Pajsije Veliki
   3 20 Sveti sveštenomučenik Metodije; prepodobni Naum Ohridski
   4 21 Sveti mučenik Julijan Tarsijski
   5 22 Sveti sveštenomučenik Jevsevije; prepodobna Anastasija Srpska
   6 23 Sveta mučenica Agripina; vladimirska ikona Majke Božije
   7 24 Rodjenje svetog Jovana Krstitelja - Ivanjdan
   8 25 Sveta prepodobnomučenica Fevronija
   9 26 Prepodobni David Solunski
  10 27 Prepodobni Sampson Stranoprimac
  11 28 Prenos moštiju svetih besrebrenika Kira i Jovana
  12 29 Sveti apostoli Petar i Pavle - Petrovdan
  13 30 Sabor svetih dvanaest apostola
  14  1 JUL - Sveti mučenici i besrebrenici Kozma i Damjan
  15  2 Polaganje rize Presvete Bogorodice
  16  3 Sveti mučenik Jakint; prepodobni Anatolije Carigradski
  17  4 Sveti Andrej Kritski; sveti sveštenomučenik Sava Gornjokarlovački
  18  5 Prepodobni Atanasije Atonski; sveti Sergije Radonješki
  19  6 Prepodobni Sisoje Veliki
  20  7 Prepodobni Toma Malein; sveta mučenica Nedelja
  21  8 Sveti velikomučenik Prokopije
  22  9 Sveti sveštenomučenik Pankratije i sveti Teodor
  23 10 Svetih 45 mučenika iz Nikopolja
  24 11 Sveta velikomučenica Efimija; blažena Olga
  25 12 Sveti mučenici Proklo i Ilarije; ikona Presvete Bogorodice Trojeručice
  26 13 Sabor svetog Arhangela Gavrila
  27 14 Sveti apostol Akila; prepodobni Nikodim
  28 15 Sveti mučenici Kirik i Julita
  29 16 Sveti sveštenomučenik Atinogen; sveta mučenica Julija
  30 17 Sveta velikomučenica Marina - Ognjena Marija
  31 18 Sveti mučenik Emilijan; mučenik Jakint

 Vrh     

Avgust

Novi Stari 31 Dan 
   1 19 Sveti Stefan i prepodobna Evgenija (Lazarević)
   2 20 Sveti prorok Ilija (Ilindan); sveti Ilija Gruzijski
   3 21 Sveti prorok Jezekilj i prepodobni Simeon Jurodivi
   4 22 Sveta Marija Magdalena - Blaga Marija
   5 23 Sveti mučenici Trofim, Teofil i drugi
   6 24 Sveta velikomučenica Hristina
   7 25 Uspenije svete Ane; Svete Olimpijada i Evpraksija
   8 26 Prepodobnomučenica Paraskeva - (Trnova); sveti Sava III Srpski
   9 27 Sveti velikomučenik Pantelejmon; sveti Kliment Ohridski
  10 28 Sveti apostoli i djakoni Prohor, Nikanor, Parmen i drugi
  11 29 Sveti mučenik Kalinik i mučenica Serafima
  12 30 Prepodobna mati Angelina Srpska
  13 31 Sveti mučenik Evdokim i sveta mučenica Julita (Gospojinske poklade)
  14  1 AVGUST - Iznošenje Časnog Krsta - Makaveji - Početak posta
  15  2 Prenos moštiju svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana
  16  3 Prepodobni Isakije, Dalmat i Faust
  17  4 Svetih sedam mučenika u Efesu
  18  5 Sveti mučenik Evsignije (Pretpraznstvo preobraženja)
  19  6 Preobraženje Gospodnje
  20  7 Sveti prepodobnomučenik Dometije i prepodobni Or
  21  8 Sveti Emilijan Ispovednik; prepodobni Zosim Tumanski
  22  9 Sveti apostol Matija i sveti mučenik Antonije
  23 10 Sveti mučenik i arhidjakon Lavrentije
  24 11 Sveti mučenik i arhidjakon Evplo
  25 12 Sveti mučenici Fotije, Anikita i drugi
  26 13 Sveti mučenik Ipolit (Odanije Preobraženja)
  27 14 Sveti prorok Mihej (Pretpraznstvo Uspenija) - kraj Velikogospoj. posta
  28 15 Uspenije Presvete Bogorodice - Velika Gospojina
  29 16 Sveti Jevstatije; prepodobni Roman i Rafailo Banatski
  30 17 Sveti mučenici Miron i Patroklo
  31 18 Sveti mučenici Flor i Lavr; prepodobni Jovan Rilski

 Vrh     

Septembar

Novi Stari 30 Dana 
   1 19 Sveti mučenik Andrej Stratilat i drugi sa njim
   2 20 Sveti prorok Samuilo i sveti sveštenomučenik Filip Iraklijski
   3 21 Sv.apostol Tadej; muč. Vasa sa decom;sv.sveštmuč.Rafailo Šišatovački
   4 22 Sveti mučenik Agatonik; sveti sveštenomučenik Gorazd Češki
   5 23 Sveti sveštenomučenik Irinej i mučenik Lup (Odanije Uspenija)
   6 24 Sveti sveštenomučenik Evtihije; sveta mučenica Sara
   7 25 Prenos moštiju svetog apostola Vartolomeja i sveti apostol Tit
   8 26 Sveti mučenici Adrijan i Natalija
   9 27 Prepodobni Pimen Veliki
  10 28 Prepodobni Mojsej Murin; Sava Pskovski
  11 29 Usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja
  12 30 Sveti Aleksandar Nevski; sveti Kiril, Nikon i Makarije
  13 31 Polaganje pojasa Presvete Bogorodice
  14  1 SEPTEMBAR - Prep. Simeon Stolpnik - Crkvena Nova godina
  15  2 Sveti mučenik Mamant; sveti Jovan Postnik
  16  3 Sveti sveštenomučenik Antim; sveti Joanikije I patrijarh srpski
  17  4 Sveštenomuč. Vavila; prorok Mojsej Bogovidac; sv. Petar Dobrobosanski
  18  5 Sabor srpskih svetitelja; Sveti prorok Zaharija i pravedna Jelisaveta
  19  6 Čudo svetog arhangela Mihaila; sveta mučenica Evdoksija
  20  7 Sveti mučenik Sozont (Pretpraznstvo Roždestva Presvete Bogorodice)
  21  8 Roždestvo Presvete Bogorodice - Mala Gospojina
  22  9 Sveti pravedni Joakim i Ana
  23 10 Svete mučenice Minodora, Mitrodora i Nimfodora
  24 11 Prepodobna Teodora Aleksandrijska; prepodobni Sergije i German
  25 12 Sveti svešt.mučenik Avtonom (Odanije Roždestva Presvete Bogorodice)
  26 13 Sveti sveštenomučenik Kornilije (Pretpraznstvo Vozdviženja)
  27 14 Vozdviženje Časnog Krsta - Krstovdan
  28 15 Sveti velikomučenik Nikita; sveti Josif Temišvarski
  29 16 Sveta velikomučenica Jefimija Svehvalna; prepodobni Dorotej i Kiprijan
  30 17 Svete mucenice Vera, Nada i Ljubav i mati im Sofija

 Vrh     

Oktobar

Novi Stari 31 Dan 
   1 18 Sveti Evmenije Gortinski; sveta mučenica Ariadna
   2 19 Sveti mučenici Trofim, Savatije i Dorimedont
   3 20 Sveti velikomučenik Jevstatije i drugi sa njim
   4 21 Sveti apostol Kodrat (Odanije Krstovdana - Vozdviženja)
   5 22 Sveti sveštenomučenik Foka; sveti prorok Jona
   6 23 Začeće svetog Jovana Preteče i Krstitelja
   7 24 Sv. prvomučenica Tekla; prepod. Simon, Vladislav i drugi
   8 25 Prepodobna Efrosinija; sveti Sergije Radonješki
   9 26 Sveti apostol i jevandjelist Jovan Bogoslov
  10 27 Sveti mučenik Klistrat i drugi sa njim
  11 28 Prepodobni Hariton Ispovednik
  12 29 Prepodobni Kirijak Otšelnik - Miholjdan
  13 30 Sveti sveštenomučenik Grigorije; sveti Mihail Kijevski
  14  1 OKTOBAR - Pokrov Presvete Bogorodice
  15  2 Sveti sveštenomučenik Kiprijan; prepodobni Andrej i mučenica Justina
  16  3 Sveti sveštenomučenik Dionisije Areopagit
  17  4 Sveti Stefan i Jelena (Štiljanović)
  18  5 Sveta mučenica Haritina; sveti sveštenomučenik Dionisije
  19  6 Sveti apostol Toma - Tomindan
  20  7 Sveti mučenici Sergije i Vakho - Srdjevdan
  21  8 Prepodobna Pelagija i prepodobna Taisa
  22  9 Sveti apostol Jakov; sveti Stefan srpski (Slepi)
  23 10 Sveti mučenici Evlampije i Evlampija
  24 11 Sveti apostol Filip i sveti Teofan Načertani
  25 12 Sveti mučenici Andronik, Prov i Tarah
  26 13 Sveti mučenik Karp; sveta novomučenica Zlata Meglenska
  27 14 Prepodobna mati Paraskeva - sveta Petka - Petkovdan
  28 15 Sveti sveštenomučenik Lukijan; prepodobni Jevtimije
  29 16 Sveti mučenik Longin Sotnik
  30 17 Sveti prorok Osija; prepodobnomučenik Andrej Kritski
  31 18 Sveti apostol i jevandjelist Luka; sveti Petar Cetinjski

 Vrh     

Novembar

Novi Stari 30 Dana 
   1 19 Sveti prorok Joil; prepepodobni Prohor Pčinjski i Jovan Rilski
   2 20 Sveti velikomučenik Artemije
   3 21 Prepodobni Ilarion; Sveti Ilarion i Visarion
   4 22 Sveti ravnoapostolni Averkije Jerapoljski
   5 23 Sveti apostol Jakov, prvi episkop Jerusalimski
   6 24 Sveti velikomučenik Areta i drugi sa njim
   7 25 Sveti mučenici Markijan i Martirije
   8 26 Sveti velikomučenik Dimitrije - Mitrovdan
   9 27 Sveti mučenik Nestor; sveti Nektarije Eginski
  10 28 Sveti mučenik Terentije; sveti Arsenije Sremac
  11 29 Sveti Avramije Zatvornik
  12 30 Sveti Kralj Milutin, Teoktist i mati im Jelena
  13 31 Sveti apostoli Stahije, Amplije i drugi
  14  1 NOVEMBAR - Sveti Kozma i Damjan - Vračevi
  15  2 Sveti mučenici Akindin, Pigasije i drugi sa njima
  16  3 Obnovljenje hrama svetog Georgija - Djurdjic
  17  4 Prepodobni Joanikije Veliki; sveti sveštenomučenik Nikandar
  18  5 Sveti prepodobnomučenici Galaktion i Epistima
  19  6 Sveti Pavle Ispovednik i prepodobni Luka
  20  7 Sveta 33 mučenika u Melitini; prepodobni Lazar
  21  8 Sabor svetog Arhangela Mihaila - Arandjelovdan
  22  9 Sveti mučenici Onisifor i Porfirije; sveti Nektarije Eginski
  23 10 Sveti apostoli Olimp, Erast, Rodion i drugi
  24 11 Sveštenomučenica Mina; Sveti kralj Stefan Decanski - Mratindan
  25 12 Sveti Jovan Milostivi; prepodobni Nil Sinajski
  26 13 Sveti Jovan Zlatoust
  27 14 Sveti apostol Filip (Božićne poklade)
  28 15 Sveti mučenik Gurije - Početak Božićnog posta
  29 16 Sveti apostol i jevandjelist Matej
  30 17 Sveti Grigorije Čudotvorac; sveti Nikon Radonješki

 Vrh     

Decembar

Novi Stari 31 Dan 
   1 18 Sveti mučenici Platon, Roman i Varul
   2 19 Sveti prorok Avdija; mučenik Varlaam i prepodobni Joasaf
   3 20 Prepodobni Grigorije Dekapolit (Pretpraznstvo Vavedenja)
   4 21 Vavedenje Presvete Bogorodice
   5 22 Sveti apostoli Filimon, Apfija i Arhip
   6 23 Sveti Amfilohije Ikonijski; sveti Grigorije
   7 24 Sveta velikomučenica Ekaterina
   8 25 Sveti sveštenomučenik Kliment (Odanije Vavedenja)
   9 26 Prepodobni Alimpije Stolpnik
  10 27 Sveti mučenik Jakov Persijanac
  11 28 Sveti prepodobnomučenik Stefan; sveti mučenik Hristo
  12 29 Sveti mučenici Paramon i Filumen
  13 30 Sveti apostol Andrej Pravozvani
  14  1 DECEMBAR - Sveti prorok Naum; sveti Filaret Milostivi
  15  2 Sveti car Uroš i prepodobni Joanikije Devički
  16  3 Sveti prorok Sofonija; prepodobni Jovan Ćutljivi
  17  4 Sveta velikomučenica Varvara; prepodobni Jovan Damaskin
  18  5 Prepodobni Sava Osvećeni; sveti Nektarije Bitoljski
  19  6 Sveti Nikola - Nikoljdan
  20  7 Sveti Amvrosije; prepodobni Grigorije Gornjački
  21  8 Prepodobni Patapije; sv. apostoli Sosten, Apolos i dr.
  22  9 Začeće svete Ane; sveta Ana Proročica
  23 10 Sveti mučenici Mina i drugi; sveti Jovan Srpski
  24 11 Prepodobni Danilo Stolpnik
  25 12 Prepodobni Spiridon Čudostvorac
  26 13 Sveti mučenik Evstratije; sveti Gavrilo i Nikodim Srpski
  27 14 Sveti mučenici Tirs, Levkije, Filimon i drugi
  28 15 Sveti sveštenomučenik Elevterije; prepodobni Pavle
  29 16 Sveti prorok Agej; sveta Teofanija
  30 17 Sveti prorok Danilo; sveti prepodobni djakon Avakum
  31 18 Sveti mučenik Sevastijan; sveti Modest i drugi

 Vrh     

POKRETNI CRKVENI PRAZNICI


Oci - nedelja neposredno pred Božic
Zadušnice - subota uoči Mesnih poklada
Mesne poklade - 8 dana pred početak Velikog posta (pada u nedelju)
Bele poklade - 1 dan pred početak Velikog posta (pada u nedelju)
Početak velikog posta - 7 nedelja pred Uskrs (pada u ponedeljak)
Sveti Teodor Komogovinski - Todorova subota - prva subota posle početka Velikog posta
Prvo Bdenije - 11 dana pred Cveti (pada u sredu)
Drugo Bdenije - 9 dana pred Cveti (pada u petak)
Lazarova subota - Vrbica - 7 dana pre Velike subote
* Ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim - Cveti - nedelju dana pred Uskrs
* Veliki četvrtak - Veliko Bdenije
* Veliki petak
* Velika subota - kraj Velikog posta
* Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista - Vaskrs
* Vaskrsni ponedeljak
* Vaskrsni utorak
* Vaznesenje Gospodnje - Spasovdan - četrdeseti dan posle Uskrsa
Duhovske zadušnice - subota uoči Duhova (Pedesetnice, Trojice)
* Silazak Svetog Duha na apostole - Pedesetnica - Trojice - sedam nedelja posle Uskrsa   (pada u nedelju)
* Duhovski ponedeljak
* Duhovski utorak
Petrovske poklade - prva nedelja posle Duhova
Početak posta - prvi ponedeljak posle Petrovskih poklada
Miholjske zadušnice - subota uoči Miholjdana
Mitrovske zadušnice - subota uoči Mitrovdana
Detinci - nedelja koja prethodi Matericama
Materice - nedelja koja prethodi Ocima

 Vrh     

IZRAČUNAVANJE DATUMA PRAVOSLAVNOG USKRSA

Uskrs se slavi prve nedelje posle prolećne ravnodnevnice i punog meseca. Datum Uskrsa odredjuje se proračunima na osnovu astronomskih podataka, a reper tog proračuna su astronomski podaci meridijana koji prolazi kroz kupolu Hristovog hrama u Jerusalimu. To je tkzv. "crkveni" pun mesec, koji može znatno odstupati od astronomskog punog meseca.

Drugi je uslov da se pravoslavni Uskrs ne može praznovati u isti dan ili pre Pashe (jevrejskog Uskrsa). Za izračunavanje datuma pravoslavnog Uskrsa u srednjem veku su korišćene tkzv. pashalne tablice, a u to vreme bilo je vrlo malo "komputista" vičnih njihovom tumačenju. Tokom dvadesetog veka sačinjavane su jednostavno primenljive tablice, a kompjutersko doba donelo je i odgovarajuće kompjuterske programe. S obzirom da je za naše korisnike dovoljno da se upoznaju sa datumima Uskrsa u doglednoj budućnosti, daćemo kratak pregled datuma pravoslavnih Uskrsa zaključno sa 2021. godinom.

Godina Novi kalendar Stari kalendar Godina Novi kalendar Stari kalendar
  2012      15. Apr       2. Apr   2017      16. Apr        3. Apr
  2013       5. Maj      22. Apr   2018        8. Apr      26. Mart
  2014      20. Apr       7. Apr   2019      28. Apr      15. Apr
  2015      12. Apr     30. Mart   2020      19. Apr        6. Apr
  2016       1. Maj     18. Apr   2021        2. Maj      19. Apr

 Vrh     


Home  |  Top
© 1999 - , SkyDial - All Rights Reserved.